Aanvullend aanbod

Nieuw! Sociaal emotionele leerlijn leerjaar 1

Alle leerlingen in leerjaar 1 worden op unieke wijze begeleid op sociaal-emotioneel gebied.

Met het programma THINK Op het Voortgezet onderwijs (TOF) zetten de gemeente Aalten en gemeente Winterswijk samen met Schaersvoorde in op het ontwikkelen van een kritische blik en het probleemoplossend vermogen van leerlingen in het voortgezet onderwijs. 

In totaal krijgen leerlingen 15 TOF lessen in leerjaar 1. De lessen worden gegeven door een speciaal daarvoor opgeleide TOF trainer. De lessen vinden plaats tijdens het mentoruur en de mentor is altijd aanwezig. Leerlingen gaan aan de slag met vragen als ‘Wie ben ik?’ en ‘Hoe wil ik dat anderen mij zien?’, ‘Hoe ga ik om met groepsdruk?’ en ‘Kan ik nee zeggen?’. Regievoeren op het eigen denken, voelen en handelen vormen de rode draad in de TOF lessen.                                               

Vaardigheidstrainingen
Dyslexietraining leerjaar 1

Heb je dyslexie, dan kan de overgang naar het voortgezet onderwijs extra uitdagend zijn. Om een goede start te maken bij ons op school maak je kennis met de dyslexievoorzieningen waar wij op school mee werken, leer je je schoolwerk plannen en organiseren, leer je hoe je het beste met lange teksten om kunt gaan, maak je kennis met mindmappen en weet je na de training hoe je het beste kunt leren voor de verschillende talen. 

Studievaardigheden onderbouw en bovenbouw

 In deze training leer je je schoolwerk plannen en organiseren en krijg je verschillende leerstrategieën aangeboden.

Examentraining

Het doel van deze training is het verminderen van faalangstige gedachten en daarmee de spanning voor het examen. Je leert je eigen gedachten in een positieve richting te sturen. Je krijgt daarbij praktische handvatten aangereikt. De training is bedoeld voor leerlingen die in grote mate opzien tegen het centraal eindexamen.

Training meer- en hoogbegaafdheid onderbouw en bovenbouw

De module meer- of hoogbegaafdheid bestaat uit een tiental lessen waarin o.a. uitdagingen van cognitief talent in het onderwijs aan bod laten komen, evenals uitingsvormen van begaafdheid, denkvaardigheden en executieve functies. Ook mindset en motivatie zijn onderdelen van de training. Daarnaast is er ruimte voor eigen inbreng, dus er is mogelijkheid om aan te geven waar je zelf tegenaan loopt en/of waar je behoeftes liggen. De training wordt aangeboden voor de onderbouw en bovenbouw.

Sociale vaardigheidstraining

Het doel van deze training is om je sociale vaardigheden aan te leren die je in staat stellen op een betere manier contacten aan te gaan met leeftijdsgenoten/anderen. Door het oefenen van concrete situaties zal je je probleemoplossend vermogen vergroten en door het aanleren van sociale denkpatronen, krijg je meer zicht op sociale situaties en je eigen rol daarin. De training duurt gemiddeld 8 tot 10 lessen.

Faalangsttraining

Het doel van deze training is het verminderen van faalangstige gedachten. Je leert je eigen gedachten in een positieve richting te sturen. Je krijgt daarbij praktische handvatten aangereikt, wat je helpt bij het leren omgaan met lastige situaties. De training is bedoeld voor leerlingen die bang zijn dat ze zullen falen en niet aan de gestelde verwachtingen zullen voldoen. De mentor zal, indien hij/zij vindt dat je bij deze training gebaat bent, je na toestemming van ouder(s)/verzorger(s) aanmelden via het IAT (zie IAT bij ‘Professionals ondersteuningsaanbod’). De training duurt gemiddeld 8 tot 10 lessen.

Leesbegeleiding / Rekenbegeleiding

Leerlingen worden ondersteund bij het lezen en overzien van een tekst, leren van woorden, maken van samenvattingen, mind mappen, het rekenen, het automatiseren en het aanbieden van verschillende leerstrategieën.

Leerlingbegeleiding

Elke afdeling heeft een eigen leerlingbegeleider. Een leerlingbegeleider voert gesprekken met leerlingen die niet in de klas kunnen plaatsvinden of de expertise van de mentor overstijgt.