Vmbo – basis

In de vmbo – basis beroepsgerichte leerweg ben je veel met praktische vakken bezig, kennis ophalen door te doen! Praktisch ingesteld en graag met je handen willen werken zijn belangrijke kenmerken voor deze leerweg. In de eerste twee leerjaren zit je bij leerlingen in de klas voor vmbo – basis en vmbo – kader. 

Vanaf schooljaar 2022-2023 kun je de eerste twee leerjaren volgen in Aalten aan de Slingelaan. Alle leerlingen gaan vanaf leerjaar 3 naar de locatie in Aalten aan het Stationplein. Vanaf dan kom je in een klas voor de basis beroepsgerichte leerweg (bl) of de kader beroepsgerichte leerweg (kl).

Schaersvoorde vmboAalten – SlingelaanAalten – Stationsplein
vmbo – blLeerjaar 1 en 2 bl/klLeerjaar 3 en 4 bl/kl

Leerjaar 1 en 2

In leerjaar 1 en 2 geeft je mentor je meerdere uren per week les. 

In leerjaar 2 krijg je PPO-lessen, PPO staat voor Praktische Profiel Oriëntatie. Deze lessen helpen je om een richting te kunnen kiezen voor leerjaar 3 en 4. Je mentor zal je ook begeleiden in dit keuzeproces.
Lees meer over de keuzes op de vmbo-pagina.

Leerjaar 3 en 4

Vanaf leerjaar 3 volg je lessen passend bij het gekozen profiel. Je krijgt 12 lesuren praktijkgerichte vakken. In leerjaar 3 rond je al enkele vakken af en haal je je eerste cijfers die meetellen voor het examen.

Examen

Je gaat examen doen in vier algemene vakken en een beroepsgericht vak. Het verschil met de kaderberoepsgerichte leerweg is dat je meer praktijklessen en minder theorie krijgt.

Door naar het mbo

In het vmbo word je voorbereid op doorstroming naar het mbo. De basisberoepsgerichte leerweg geeft toegang tot basisberoepsopleidingen in het mbo. Met je diploma voor het vmbo-bl kun je naar mbo niveau 1 (assistent beroepsbeoefenaar) en niveau 2 (medewerker/basisberoepsbeoefenaar).

De mbo-opleidingen die je kunt volgen na vmbo-bl leiden meestal op voor een uitvoerend beroep dat past bij je profiel. Waarbij de nadrukt ligt op doen.