Maatwerk

Begeleiding Advies Schaersvoorde (BAS)

BAS is een fysiek steunpunt in school. BAS is te vinden in onze locatie aan de Slingelaan in het lokaal links achterin in de mediatheek. Bij BAS kun je terecht wanneer je extra begeleiding en ondersteuning nodig hebt. Je krijgt hier zowel praktische ondersteuning (een plek om je verhaal te doen, op adem te komen) als individuele begeleiding, afhankelijk van de hulpvraag. Docenten kunnen contact zoeken met de BAS medewerkers voor advies.

Ambulante begeleiding Cluster I, II, III, IV

Ambulante begeleiding Cluster I

Leerlingen die slechtziend zijn of blind zijn met een arrangement krijgen ondersteuning van een ambulant begeleider vanuit cluster 1. 

Ambulante begeleiding Cluster II

Dove en slechthorende leerlingen en leerlingen met een taalontwikkelingsstoornis met een arrangement krijgen ondersteuning van de ambulant begeleider cluster 2.  

Ambulante begeleiding cluster III

Leerlingen die langdurig ziek zijn (bijvoorbeeld diabetes, DCD, SOLK) krijgen ondersteuning van een ambulant begeleider cluster 3. Deze begeleider zal ervoor zorgen dat er een plan gemaakt wordt om de leerling conform zijn/haar mogelijkheden onderwijs te laten volgen. De begeleider onderhoudt het contact met thuis en houdt hierbij de mentor op de hoogte. 

Ambulante begeleiding cluster IV

Leerlingen die extra begeleidings- of onderwijsbehoeften hebben (bijvoorbeeld leerlingen met ADD, AD(H)D) krijgen ondersteuning van een ambulant begeleider cluster 4. Deze begeleider ondersteund zowel leerling als mentor en docenten om het onderwijsproces van de leerling zo goed mogelijk te laten verlopen. De begeleider heeft contact met thuis en informeert de mentor over het proces.

Orthopedagogische begeleiding

De orthopedagoog kan door middel van dossierstudie, diagnostiek, observaties of gesprekken met leerlingen en/of ouders, begeleiding of advies geven bij gedrags- en leerproblemen.

Begeleiding door een Jeugd Maatschappelijk werker

Een jeugdmaatschappelijk werker kan kortdurende begeleiding bieden aan een leerling en het gezin. Wanneer er thuis meer ondersteuning nodig is zal de jeugdmaatschappelijk werker mee denken met ouders over de vorm van hulpverlening en ondersteunt ze ouders in het vinden van de weg naar de geschikte hulp.