Vmbo – gl

Wanneer je voor vmbo-gl kiest, kies krijg je meer theoretische vakken en ook nog wel een paar uur beroepsgerichte vakken. De eerste twee jaar zit je met leerlingen van vmbo-tl in de klas. Na de eerste twee jaar maak je definitief een keuze voor vmbo-gl of vmbo-tl.

Het verschil is:

Vmbo-gl: 

  • Je krijgt 6 uur beroepsgerichte vakken per week.
  • Deze opleiding kun je alleen afronden in Aalten.
  • Het examen doe je in vijf algemene vakken, en een beroepsgericht vak.

Vmbo-tl

  • Geen beroepsgerichte vakken.
  • Deze opleiding kun je afronden in Dinxperlo of Winterswijk.
  • Het examen bestaat uit zes algemene vakken.

Voor de richting vmbo-gl ga je vanaf leerjaar 3 naar Aalten, locatie Stationplein. Wanneer je al in Aalten aan de Slingelaan begint ga je vanaf leerjaar 2 al naar het Stationplein.

Schaersvoorde vmboDinxperloWinterswijkAalten – SlingelaanAalten – Stationplein
vmbo – glLeerjaar 2Leerjaar 2Leerjaar 1  Leerjaar 2, 3 en 4

Leerjaar 1 en 2

In leerjaar 1 en 2 geeft je mentor je meerdere uren per week les. In leerjaar 2 krijg je ook een aantal nieuwe vakken zoals Duits, economie en natuur/scheikunde. Verder maken de leerlingen aan het einde van de eerste klas een keuze tussen Frans en PPO-lessen, PPO staat voor Praktische Profiel OriĆ«ntatie. Voor de leerlingen die Frans gekozen hebben blijft de weg open naar 3 havo. Wanneer je kiest voor PPO-lessen, dan kies je voor het afronden van de vmbo-opleiding. 

PPO-lessen helpen je om een richting te kunnen kiezen voor leerjaar 3 en 4 van het vmbo. Je mentor zal je ook begeleiden in dit keuzeproces. De te kiezen profielen staan vermeld op de vmbo-pagina.

Leerjaar 3 en 4

Vanaf leerjaar 3 volg je lessen passend bij het gekozen profiel. In leerjaar 3 rond je al enkele vakken af en haal je je eerste cijfers die meetellen voor het examen. In leerjaar 3 krijg je naast de theoretische vakken nog 6 uur beroepsgerichte vakken. 

Examen

Het examen doe je dan in vijf algemene vakken, en een beroepsgericht vak.

Mbo

Je wordt in het vmbo voorbereid op doorstroming naar het mbo. De gemengde leerweg geeft toegang tot vak- en middenkaderopleidingen in het mbo. Met je diploma voor vmbo-gl kun je naar mbo niveau 3 (zelfstandig medewerker / zelfstandig beroepsbeoefenaar / vakopleiding) en niveau 4 (middenkaderfunctionaris / gespecialiseerd beroepsbeoefenaar).

De mbo-opleidingen die je kunt volgen na vmbo-gl leiden meestal niet op voor een heel specifieke beroepsgroep, maar geven je de mogelijkheid je kwaliteiten in de beroepspraktijk breed in te zetten.