Vmbo – lwoo

Heb je om welke reden dan ook bij de start op het vmbo extra begeleiding nodig, dan is leerweg ondersteunend onderwijs er voor jou.

Binnen deze leerweg wordt lesgegeven in kleinere groepen door een gespecialiseerd team van docenten. Deze werkwijze is niet voor iedereen nodig en ook niet passend.  

Via de leerweg vmbo – lwoo krijg je de eerste twee leerjaren extra begeleiding. Vanaf leerjaar 3 stroom je door naar de basis-, kader-, gemengde- of theoretische leerweg.

Je kunt deze richting volgen in Aalten aan de Slingelaan. Vanaf het 3e leerjaar ga je verder aan het Stationsplein in Aalten en volg je de meest passende leerweg voor jou.

Schaersvoorde – vmboAalten, SlingelaanAalten, Stationsplein
vmbo – lwooLeerjaar 1 en 2Doorstroom naar leerjaar 3 en 4 bl/kl/gl

Kenmerken vmbo – lwoo op een rijtje:

  • Je volgt de eerste twee leerjaren alle lessen in een kleine klas (14 tot 16 leerlingen).
  • Iedere klas heeft twee eigen mentoren die onderdeel zijn van het lwoo-team, dat bestaat uit gespecialiseerde, betrokken en deskundige docenten. 
  • De leerlingen houden zowel in klas 1 als in klas 2 dezelfde mentoren.
  • In het eerste leerjaar start je elke lesdag met twee lesuren van je eigen mentor in het eigen lokaal t.b.v structuur en begeleiding.

Mijn wereld & ik

  • In het tweede leerjaar is dat het derde en vierde lesuur. Deze twee dagelijkse lesuren zijn het leergebied ‘Mijn wereld & ik’ waar leerstof van verschillende vakken samen aan bod komtNederlands, mens & maatschappij, drama, godsdienst en mentoraat. Waarbij het nieuws, het lezen van boeken en tijdschriften een ruime plaats krijgt.

Magister

  • Jij en je ouder(s)/verzorger(s) krijgen een login voor Magister. In Magister vind je: het rooster, een agenda, de weektaken, het huiswerk, de cijfers en eventuele absentie. De Powerpoints die tijdens lessen getoond zijn, de uitleg, linkjes, filmpjes en de digitale boeken zijn via Magister overal te bekijken.
  • Je krijgt een login voor ‘Got-it’, een programma waarmee rekenen vanaf het niveau van begin basisschool tot het eindexamenniveau vmbo geleerd en geoefend kan worden.
  • In verband met de regionale ligging van onze school in de Achterhoek aan de Duitse grens hebben alle klassen de taal Duits in het vakkenpakket.

Praktische Profiel Oriëntatie (PPO)

  • In het leerjaar 2 is er ruimte voor economie en verzorging en PPO-lessen, PPO staat voor Praktische Profiel Oriëntatie. Deze lessen helpen je om een profiel te kiezen voor leerjaar 3 en 4. Je mentor zal je ook begeleiden in dit keuzeproces. De beroepsvorming wordt de gehele opleiding gevolgd door het opbouwen van een portfolio. In een portfolio wordt gemaakt werk van je bewaard.  
  • Voor techniek, natuur- en scheikunde en biologie zijn eigen vaklokalen.