Zoeken

Schoolverlof

Er zijn uitzondering waarvoor verlof aangevraagd kan worden buiten de schoolvakanties. Lees hiervoor Regeling schoolverlof.Aanvraagformulier schoolverlof.

Bevorderingsrichtlijnen

Hier vind je de bevorderingsrichtlijnen: vmbohavo/vwo leerjaar 1 t/m 3 Voor de afsluitende periode zijn is het Programma van Toetsing en Afsluiting van toepassing (PTA's), zie PTA's. Aanpassing bevorderingsreglement 2020-2021 Context Het schooljaar 2020-2021…

Protocol – niet-samenwonende ouders met bevoegd gezag

Als ouders niet meer samenwonen kan dit leiden tot vragen hoe wij als school omgaan met onze informatie. Download hier: protocol voor niet-samenwonende ouders met bevoegd gezag. Hierin kunt u lezen…

Protocol – medisch handelen

De scholen van Achterhoek VO volgen het ‘model-protocol medicijnverstrekking en medisch handelen op scholen’ zoals dat door de Algemene Onderwijs Bond is opgesteld. Uitgangspunt van dit protocol is dat er geen medicijnen…

Protocol – verzuim

Naar school, ook gewoon omdat het moet.... je leest er meer over in de download: Verzuim protocol

Protocol – pesten

Dit protocol is een raamwerk voor wat er in de dagelijkse praktijk op onze school gebeurt op het gebied van het tegen gaan van pestgedrag. Om dit protocol zo min mogelijk…

Protocol – huiselijk geweld

Protocol voor huiselijk geweld

PTA’s

Programma toetsing en afsluiting (PTA's) Hieronder treft u het PTA van schooljaar 2019-2020 zoals deze aan het begin van het schooljaar is bekend is gemaakt. Vanwege de beperkingen n.a.v. de coronamaatregelen…

Nieuwe huisstijl

Vorig jaar hebben we ons 25-jarig jubileum gevierd. We vinden het belangrijk om stil te staan bij onze geschiedenis. Schaersvoorde is echter ook een school die zich continu ontwikkelt. Daar…

Agenda 2020/2021