Schoolgids Schaersvoorde

Boekenfonds

Schaersvoorde heeft een eigen boekenfonds. De organisatie van het boekenfonds ligt volledig bij de school. Aan de hand van de boekenlijst wordt voor elke leerling een boekenpakket samengesteld dat past bij de opleiding en het eventueel gekozen vakkenpakket.

In de laatste week van de zomervakantie kunnen de boekenpakketten worden afgehaald.
Om dit zo goed mogelijk te laten verlopen is het belangrijk je te houden aan het ontvangen tijdschema.

Inlogcodes

Bij verschillende methoden wordt gewerkt met online-opdrachten en -informatie. Hiervoor heb je inlogcodes nodig. Deze codes worden soms vrij onopvallend vermeld, bijv. op de cellofaanverpakking van een werkboek. We vragen je hier goed op te letten. Verlies van deze code kan ertoe leiden dat de methode niet volledig kan worden benut.

Zuinig met je boeken

De school vraagt voor het gebruik van de boeken geen borgsom. Wel behouden we ons het recht voor om bij inleveren van onvolledige pakketten, of wanneer boeken beschadigd zijn door ruw gebruik, een boete op te leggen.

Zelf aan te schaffen

Naast de gratis leermiddelen moet je zelf ook leermiddelen aanschaffen. Je ontvangt hiervan een overzicht. Het gaat om leermiddelen voor wat algemener gebruik, zoals woordenboeken, atlas, rekenmachine etc.