Schoolgids Schaersvoorde

Ouderbijdrage

Schaersvoorde vraagt van de ouders een ouderbijdrage. De school betaalt uit deze bijdrage een deel van de kosten voor een WA- en ongevallenverzekering, softwarelicenties, kopieën, verbruiksmaterialen, culturele activiteiten, projecten, excursies, introductiedagen enz. De ouderraden ontvangen een specificatie van de ouderbijdrage en hebben instemmingsrecht als het gaat om de hoogte van deze bijdrage. Hoewel de ouders niet verplicht zijn de ouderbijdrage te voldoen, gaat de school ervan uit dat ouders die hun kind opgeven, bereid zijn deze bijdrage te betalen. In het schooljaar 2019/2020 bedraagt de ouderbijdrage € 75,-. 

Overige kosten

Omdat voor werkweken, excursies en voor de materialen van bepaalde vakken veel meer dan de gemiddelde kosten worden gemaakt, is het niet redelijk deze via de ouderbijdrage over alle ouders om te slaan. Een gedeelte van deze kosten zal dan ook apart betaald moeten worden. Van de hoogte van deze bedragen zal van tevoren een indicatie gegeven worden. 

Tegemoetkoming studiekosten

In sommige gevallen hebben ouders recht op een ‘kindgebonden budget’. Dit is een inkomensafhankelijke bijdrage in de kosten van kinderen van 0 tot 18 jaar. Het kindgebonden budget hoeft in de meeste gevallen niet te worden aangevraagd. Ouders ontvangen het automatisch van de Belastingdienst. Informatie over het kindgebonden budget is te vinden op www.belastingdienst.nl

Leerlingen die 18 jaar of ouder zijn, kunnen in aanmerking komen voor de tegemoetkoming scholieren. De tegemoetkoming op grond van deze regeling kan bestaan uit een basistoelage en een aanvullende toelage. De hoogte voor de aanvullende toelage is afhankelijk van het inkomen van de ouders. De tegemoetkoming dient bij voorkeur drie maanden vóór de 18e verjaardag te worden aangevraagd. 

Verdere informatie en aanvraagformulieren zijn te vinden op www.duo.nl