Schoolgids Schaersvoorde

Protocol – pesten

Dit protocol is een raamwerk voor wat er in de dagelijkse praktijk op onze school gebeurt op het gebied van het tegen gaan van pestgedrag.

Om dit protocol zo min mogelijk te hoeven inzetten, begeleiden we collega’s in het realiseren van een positieve sfeer in de groep, omdat dit een bewezen formule is waarin pestgedrag minder voor komt.

Er zijn vele pestprotocollen in omloop, die vaak dezelfde punten belichten. Ook wij hebben van bestaande protocollen gebruik van gemaakt en ze passend gemaakt voor Schaersvoorde.

Het gaat erom, dat achter de papieren woorden de levende praktijk in onze school laat zien waar het ons om gaat: veiligheid en ruimte voor ieder van ons.