Schoolgids Schaersvoorde

Tegemoetkoming kosten

Tegemoetkoming kosten door de gemeente

Wanneer de hoogte van uw inkomen en vermogen beneden bepaalde grenzen blijft kunt u in aanmerking komen voor een bijdrage vanuit de gemeente voor schoolkosten. De regelingen verschillen per gemeente enigszins.

Gemeente Aalten

In Aalten kent men in het kader van de regeling “Extra financiële ondersteuning voor gezinnen met kinderen” het “Kindpakket”. Nadere informatie is te krijgen bij het zorgloket van de gemeente www.aalten.nl .

Gemeente Berkelland, Oost-Gelre en Winterswijk

Deze gemeenten verstrekken onder voorwaarden een bijdrage voor schoolgaande kinderen en een gedeeltelijke vergoeding voor computer en internet. Nadere informatie kunt u vinden op de website www.socialedienstoostachterhoek.nl

Gemeente Oude IJsselstreek

Deze gemeente kent de “Regeling toelage schoolgaande kinderen”. Nadere informatie is te krijgen via https://www.oude-ijsselstreek.nl/meedoenregeling

Stichting Leergeld

Voor ouders in de regio Oost Achterhoek, die niet in staat zijn de kosten van de ouderbijdrage te voldoen, bestaat de mogelijkheid contact op te nemen met Stichting Leergeld. Op hun website https://leergeldoostachterhoek.nl/ geven zij aan onder welke voorwaarden uw kind dan toch kan deelnemen aan excursies, sport of een schoolreis. U kunt daarvoor contact opnemen met info@leergeldoostachterhoek.nl.