Schoolgids Schaersvoorde

Publicatie van foto’s en social media

Op deze website en via onze sociale media kanalen publiceren we informatie over de school en hier worden ook allerlei activiteiten en prestaties van leerlingen vermeld, vaak geïllustreerd met foto’s. De meeste leerlingen (en hun ouders) vinden het leuk om op de website vermeld te staan. Er kunnen echter redenen zijn waarom het niet gewenst is dat een foto van een leerling op de website komt en daar wil de school uiteraard rekening mee houden.

Beleid t.a.v. het publiceren van foto's:

  1. Bij de inschrijving van de leerling wordt ouders gevraagd om toestemming te geven voor publicatie van foto’s van hun kind.
  2. In de eerste nieuwsbrief aan de ouders wordt aangegeven dat ouders hun toestemming voor het plaatsen van foto’s van hun kind altijd kunnen intrekken.
  3. Degenen die foto’s maken waar leerlingen goed zichtbaar op staan met het doel om te plaatsen op de site en in publicaties, vragen leerlingen van te voren of dat akkoord is.
  4. Bij het plaatsen van foto’s in gedrukte publicaties wordt actief bekeken of er geen leerlingen op staan die dat niet willen.
  5. Uiteraard doen we ons best om rekening te houden met de keuze van ouders. Desondanks kan het soms toch gebeuren dat een leerling die dat niet wenst op een gepubliceerde foto staat. We verzoeken ouders als ze toch een foto van hun kind op onze site zien en dit niet wensen, dit meteen aan de school te melden. Wij halen deze foto dan zo snel mogelijk van de website.

Social media

Sociale media zoals Twitter, Facebook, YouTube, Snapchat, TikTok, Instagram, WhatsApp en LinkedIn bieden de mogelijkheid om te laten zien dat je trots bent op je school en kunnen een bijdrage leveren aan een positief imago van Schaersvoorde. Van belang is te beseffen dat je met berichten op sociale media (onbewust) de goede naam van Schaersvoorde en betrokkenen ook kunt schaden. Om deze reden vragen wij om bewust met de sociale media om te gaan.

Lees hier het protocol social media.