Schoolgids Schaersvoorde

Ziekmelding

Bij schoolverzuim wegens ziekte of een andere geldige reden moeten de ouders of verzorgers op de eerste dag van het verzuim telefonisch mededeling doen, het liefst vóór 10.00 uur, via de telefoonnummers zoals vermeld op de contactpagina.

Contactpagina

Indien opbellen niet mogelijk is, kan men ook een schriftelijke mededeling (laten) bezorgen bij het gebouw waar de leerling gewoonlijk les heeft. Leerlingen die tijdens de les ziek worden en naar huis willen, moeten bij hun teamleider of de directie toestemming vragen. De leerling neemt direct na terugkomst contact op met de betrokken leraar om het tijdstip van inhalen van niet gemaakte proefwerken af te spreken.