Schoolgids Schaersvoorde

Kwaliteitskaart

De inspectie voor het voortgezet onderwijs volgt de resultaten van de scholen de nadrukkelijk. De inspectie publiceert jaarlijks een opbrengstenkaart waarop een aantal kwaliteitsgegevens van de school staan vermeld, zoals het percentage zittenblijvers en de gemiddelde examencijfers. Deze gegevens zijn in te zien via http://www.onderwijsinspectie.nl. Daarnaast is informatie over de school te vinden op www.scholenopdekaart.nl. Op deze site wordt bijvoorbeeld de leerling- en oudertevredenheid vergeleken met die van andere scholen.